TABULATURY

Zde je odkaz, kde naleznete tabulatury na bicí: http://www.911tabs.com/drum_tabs/

Co je to tabulatura? Tabulatura je zjednodušený zápis not v podobě klávesnicových znamének.