NOTY - AKCENTY

Samotné slovo akcent znamená příraz, důraz..... Akcenty se značí takovou stříškou nad notou, znamená to zesílení dané rány... V závěru tak zní spousta cvičení úplně jinak, než bez akcentů.